Indkaldelse til generalforsamling i Ringsted Kajakklub

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ringsted Kajakklub onsdag d. 26/1 2022 kl. 19. Generalforsamlingen afvikles på Dagmarskolen i Ringsted (lokale følger).  Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Eventuelle beretninger fra udvalg. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år. Rettidigt indkomne…

Kajakkursus for begyndere

Tid & sted: Onsdag d. 28. juli 2021 kl. 18 – 21 (8 pladser i alt). Ringsted Kajakklub, Ejlstrupvej 164 (ved dæmningen). Indhold på dette IPP1-kursus: Roteknik, Sikkerhed valg og indstilling af udstyr (turkajak/havkajak). Turkajakken er meget stabil og velegnet på søer, åer og ved kysten og rummer mulighed for masser…