Mission, strategi og målsætninger

RINGSTED KAJAKKLUBS MISSION, VISION & STRATEGI

Mission

Ringsted Kajakklub er en frivillig forening, med plads til alle, der ved engagement i det lokale gennemfører aktiviteter på vandet til gavn for sundhed og humør.

Vision

Ringsted Kajakklub vil gennem initiativ, omhyggelighed, målrettethed og med begejstring sikre at der er kajak på vandet, der både er udviklende, udfordrende og underholdende.

Strategien

Ringsted Kajakklub vil opnå sin vision gennem fokus på de nedenfornævnte værdier.

De grundlæggende værdier for Ringsted Kajakklubs medlemmer og bestyrelse er:

Initiativ: Vi er på forkant og forsøger at være fremme med nye tiltag.

Omhyggelighed: Vi skaber kvalitet og troværdighed i alle vores gøremål.

Målrettethed: Vi når de mål vi sætter os.

Begejstring: Vi skaber glæde på vandet, både for os selv og vores samarbejdspartnere.

Værdierne omsættes til mål for klubben, hvorunder alle mål tilstræber at leve op til visionen om at være UDVIKLENDE, UDFORDRENDE og UNDERHOLDENDE.

 SPORTSLIGE MÅL

 • Vi lægger vægt på at tilbyde aktiviteter med fokus på både oplevelser, sundhed og ambitioner, derfor vil der blive tilbudt struktureret træning til både børn, unge og voksne, inde for friluftsliv, motionsroning og kaproning.
 • Der vil gennem hele vinterhalvåret blive gennemført træning med fokus på styrke og udholdenhed.
 • Vi vil være repræsenteret til mange forbundsarrangementer årligt.
 • Der gennemføres træning i alle måneder af rosæsonen.

 SOCIALE MÅL

 • Vi er en klub med plads til alle.
 • I forbindelse med afholdelse af kajakarrangementer i klubben vil vi også fokusere på at styrke det sociale sammenhold.
 • Der vil blive gennemført kajakture der har oplevelser i centrum.
 • Vi ønsker at indgå i samarbejde med andre foreninger, for på sigt at skabe et attraktivt idrætsmiljø og kraftcenter ved Haraldsted Sø (Lange Sø).
 • Til det sociale liv i klubben hører roernes familier.

PERSONLIGE MÅL

 • Vi vil gøre det muligt for den enkelte roer at stille mål for sig selv, herunder hjælpe med at udforme handlingsplaner der er tilpasset den enkelte roer.
 • Vi vil videreudvikle vores trænere gennem uddannelse der fokuserer på både på menneskelige, pædagogiske og faglige kompetencer.

STRUKTURELLE MÅL

For de strukturelle mål er følgende undermål i fokus:

  • Mål for faciliteter:
   • Vi vil have gode lokaler til foreningen.
   • Vi vil have adgang til en bådebro.
   • VI vil søge at have et bredt udbud af udstyr.

 

 • Mål for økonomi
  • Vi vil anvende vores midler til hele tiden at optimere sejladsen for vores medlemmer.
  • Vi vil søge sponsorater, hvor det er muligt.
  • Vi vil have en sund og afbalanceret økonomi, der samtidig giver mulighed for at opnå både vores sportslige, sociale og personlige mål.

Mål for synlighed:

 • Vi vil være synlige i lokalsamfundet  bl.a. gennem åbent hus arrangementer.
 • Vi vil samarbejde med kommunen om projekter og arrangementer vi kan støtte, og som kommunen ønsker støtte til.
 • Vi ønsker at indgå i samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. omkring udbredelse af kendskab til kajaksport, evt. gennem skolesport og div. intro arrangementer.
 • Vi vil sørge for at have en informativ hjemmeside, der virker tiltrækkende og anvendelig for både interesserede og for medlemmer.
 • Vi vil have attraktive klubfoldere og brochurer til uddeling blandt interesserede.
 • Alle medlemmer skal bidrage til at klubbens omdømme bliver og forbliver positivt.

 

 • Mål for ledelse af foreningen:
  • Foreningens bestyrelse er i fællesskab ansvarlig for at klubben lever op til sine målsætninger og skal gennem grundigt arbejde positivt motivere de øvrige medlemmer af foreningen til at støtte op om klubben og dens arrangementer, både i form af deltagelse og i form af hjælp til afvikling af arrangementer.
  • Ledelsen tegner billedet af klubben og skal altid foregå som de gode eksempler, både indadtil og udadtil.