Beretning for Ringsted Kajakklub og sæson 2021

Fra RIKAs generalforsamling 26/1 2022: Sæson 2021 blev en rigtig fin sæson for Ringsted Kajakklub. Det vidner klubbens Facebook side i den grad også om, med masser af aktiviteter og fine fotos som medlemmerne har bidraget ned. Lad os der tage et lille tilbageblik på…

Indkaldelse til generalforsamling i Ringsted Kajakklub

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ringsted Kajakklub onsdag d. 26/1 2022 kl. 19. Generalforsamlingen afvikles på Dagmarskolen i Ringsted (lokale følger).  Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Eventuelle beretninger fra udvalg. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for…

Regler for sejlads på Haraldsted sø

Her kan du se, hvor der er mulighed for isætning og landgang ved offentlige broer i Haraldsted sø. Samtidig kan du på kortet se, hvor der er etableret sejladsforbudszoner i søen. Man kan sætte sin båd i vandet ved de røde cirkler, mens de skravede…

Beretning fra Ringsted Kajakklubs generalforsamling 2021

Her kan du læse uddrag fra fra klubbens generalforsamling, der blev afholdt digitalt d. 28/1 2021. Se dele af bestyrelsens beretning (Slideshow) -> her. Kontingentet for sæson 2021 blev fastsat således: 9-18 år: 500 kr/år 19-24 år: 500 kr./år 25 år+: 750 kr./år Familiekontingent: 1500…

1 2 3 11