Bestyrelsen for Ringsted Kajakklub konstitueret

Efter generalforsamlingen i Ringsted Kajakklub d. 24. januar 2013 har bestyrelsen nu konstitueret sig således:

  • Formand, Hans-Erik Hyttel
  • Næstformand, Gert Lidsmoes
  • Kasserer, Anne-Birte Hansen
  • Sekretær, Jan Christensen
  • Medlem, Tage Hansen
  • Medlem, Ali Hansen
  • Medlem, Helle West

vinterdag-i-nov-111.jpg