Nye faciliteter på vej

Henover sommeren 2020 etablerer Ringsted Kajakklub nye faciliteter ved Haraldsted sø. Byggeriet står færdigt senest i oktober måned 2020 og består af et bådehus til kajakker, SUP og andet udstyr. Bådehuset vil dog kun kunne rumme en del af klubbens udstyr, og der er derfor ønske om yderligere udvidelser allerede…

Indbydelse til generalforsamling 29/1 2020

Hermed indbydes til ordinær generalforsamling i Ringsted Kajakklub onsdag d. 29 januar 2020 kl. 19 i klubbens lokaler på Valdemarskolen. Dagsorden i følge vedtægterne. Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Eventuelle beretninger fra udvalg. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år. Rettidigt indkomne forslag…

Invitation til Pige Camp ved Haraldsted sø 24 – 25/8 2019

Se lige her… Pige Camp i Ringsted 24. – 25. august 2019 – hvor du kan tage din veninde med!! Er du ca. 12-16 år – så har  Vigersted Pigespejderne,  Ringsted Kajakklub (RIKA) og MS Dans et godt tilbud til dig og dine veninder!  #LikeAGirl Camps giver mulighed for at hygge…