Standerhejsning og sæsonstart d. 23. april 2017

  Ringsted Kajakklub tager hul på den nye rosæson søndag d. 23. april 2017 kl. 13-16. Vi glæder os til at se dig! På dagen har vi lånt Ringsted Sportsfiskerforenings lokaler og sæsonen indledes traditionen tro med formandens tale, hvorefter der er mulighed for sæsonens første rotur. Inde i varmen…

Bestyrelsens beretning for 2016-sæsonen

Herunder kan du læse bestyrelsens beretning, der blev fremlagt på Ringsted Kajakklubs generalforsamling d. 26/1 2017: Ringsted Kajakklub  har i 2016 haft sin 4. sæson på vandet. En sæson med nye aktiviteter men også med mange store udfordringer.  Fra i 3 år at have været en rullende kajakklub med kajakkørsel…

Indbydelse til generalforsamling 26. januar 2017

Hermed indbydes til generalforsamling i Ringsted Kajakklub d. 26. januar 2017 kl. 19 i klubbens lokaler på Valdemarskolen. Dagsorden i følge vedtægterne. Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Eventuelle beretninger fra udvalg. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år. Rettidigt  indkomne forslag  jf. stk….

Nye rotider fra 27. september 2016

Vi ændrer rotiderne fra 27. sept. 2016, så vi atter kan ro i de lyse timer! Voksenroere kan ro på alle træningsdagene nedenfor, mens børne- og ungdomsroerne kan ro de dage, hvor Kim og Jan er instruktører. Vel mødt til alle! Tirsdag d. 27/9 kl. 17.30 – 19.30 Kim &…