Regler for sejlads på Haraldsted sø

Her kan du se, hvor der er mulighed for isætning og landgang ved offentlige broer i Haraldsted sø. Samtidig kan du på kortet se, hvor der er etableret sejladsforbudszoner i søen. Man kan sætte sin båd i vandet ved de røde cirkler, mens de skravede områder er forbudszoner. Reglerne for…

Kursus i turkajak for begyndere d. 9. maj 2021

Så åbner vi op for sæsonens første kursus i turkajak på Haraldsted sø. Der er tale om et introkursus på IPP1 niveau inkl. årsmedlemskab af Ringsted Kajakklub (RIKA). Tid & sted: Søndag d. 9. maj 2021 kl. 12.45 -16. (5 pladser i alt). Ringsted Kajakklub, Ejlstrupvej 164 (ved dæmningen). Indhold…