Ansøg om egen bådplads

Har du egen kajak har du som medlem mulighed for at få denne opbevaret i klubben. Læs om reglerne herunder:

Bådpladsreglement for Ringsted Kajakklub

Aktive medlemmer kan disponere over en af bestyrelsen anvist bådplads til en privat kajak, for så vidt der er plads.

Tildeling af plads sker efter følgende regler:

–  Bestyrelsen fordeler faste pladser en gang om året og efter ansøgning, der skal indsendes senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af private bådpladser senest 1. marts.

–  Ansøgninger gennem sæsonen kan behandles men har 2. prioritet.

–  Tildelingen af en bådplads gælder fra standerhejsning til standerhejsning.

–    Aktive roere prioriteres, dvs. der skal roes min. 100 km. på årsplan.

–    Tildeling af plads til flere kajakker kræver, at man ror 500 km. på årsplan.

–    Bestyrelsen skal informeres, hvis kajakken fjernes og bådpladsen dermed står tom.

–    Alle private kajakker skal være markeret med ejers navn. Ringsted Kajakklub udleverer en mærkat til din båd.

–    Kajakken skal opbevares på den anviste plads.

–     Er efterspørgslen efter private bådpladser større end antallet af pladser, tildeles de efter flest roede kilometer indenfor de sidste 12 måneder. Medlemmer, der disponerer over en bådplads, skal primært benytte egen kajak.

–    Bestyrelsen fastlægger hvert år senest 1. marts det årlige gebyr for bådpladser for medlemmer og instruktører.

–    Klubben påtager sig intet ansvar for skader på eller bortkomst af privat udstyr, herunder både, der er opbevaret i klubben.

Du ansøger om en bådplads i Ringsted Kajakklub på denne formular (link følger her når du kan ansøge), hvorefter klubbens bådpladsansvarlige vil kontakte dig.